Strukturer din Todo-liste for Maksimal Produktivitet

For de fleste af os, er det umuligt at holde styr på vores opgaver uden en todo-liste. Problemet er bare, at trods en todo-liste sørger for at vi når noget hver dag, er det sjældent det, der skaber fremgang som bliver krydset af først.

I det her indlæg vil jeg give dig nogle tips og tricks til, hvordan du kan bruge en todo-liste på den mest effektive måde. Stop med at lade din todo-liste lede dig på afveje og brug den i stedet på at skabe fremgang mod dine største mål.

Tøm hovedet

En todo-liste har mange funktioner. Udover at den sikre at vi når noget, giver den os også plads til at tømme hovedet så vi slipper for at skulle huske på alle de ting vi skal.

Som David Allen siger; hjernen er til at få idéer, ikke til at opbevare dem. Hav derfor altid en liste, hvor du har mulighed for at tilføje opgaver du kommer i tanke om eller som skal løses på et senere tidspunkt, så du slipper for at skulle bruge energi på at huske dem.

Hver gang vi forsøger at huske noget i stedet for at skrive det ned, optager vi værdifuld båndbredde i hjernen, som kunne være brugt på at knuse problemer eller få nye idéer.

Filtrer dine todos

Når du har en liste med alle dine idéer og opgaver, er næste step at filtrere dem på den mest produktive vis. Det er meget individuelt alt efter, hvad du arbejder med og ønsker at opnå, men lad mig prøve at give dig nogle grundlæggende retningslinjer.

Til at starte med kan du inddele dem i to bunker. Det kan du gøre ved at markere dem med hver deres farve eller et særligt ikon. Inddel dem i low-impact opgaver og high-impact opgaver.

Low-impact opgaver er opgaver, som ikke har den store indflydelse på fremgangen mod dit mål.

High-impact opgaver er det modsatte. Det er opgaver som virkelig rykker dig tættere på dit mål.

Vær ærlig overfor dig selv og tag de kritiske briller på, når du inddeler dine opgaver. Ofte kan low-impact opgaver se vigtigere og større ud end de er. Det vigtige er, at du har fokus på dets bidrag til fremgangen mod dine mål.

Først når du har inddelt dine opgaver i de to ovenstående kategorier, bør du kigge på deres deadlines og vurdere hvor meget de haster.

Sørg altid for at prioritere en high-impact opgave over en low-impact opgave og lad det her være en øjenåbner for, om du prioritere alt din tid til low-impact opgaver bare fordi de haster. Skab tid og ro til at løse high-impact opgaver hver dag, også selvom at de ikke haster eller har en deadline.

Prioriter dine todos

Det er begrænset hvor meget produktivt arbejde vi kan udfører på en dag. Desværre bruger mange det meste af deres tid på low-impact opgaver, så de kan nå at udfører så meget som muligt.

Her er det vigtigt at du prioritere din tid, og at du prioritere at have tid til at løse high-impact opgaver. Den nemmeste måde at gøre dette på, er ved at bruge The Rule of Three.

Det går i alt sin enkelthed ud på, at prioritere de tre vigtigste opgaver for dagen. Sørg altid for, at minimum en af disse opgaver er en high-impact opgave.

Du kan med fordel gøre denne opgave til dit highlight for dagen. Altså en opgave som skal prioriteres over alt andet og som du, fra morgenstunden, planlægger tid til i din journal.

Journeyli’s journal er indrettet med felter, der guider til at prioritere dine todos. Journalens system er blandt andet baseret på The Rule of Three og hjælper dig med daglige highlights.


Hvis du forsøger dig med, at implementere disse tre tips til din todo-liste garantere jeg dig, at du vil opleve øget produktivitet og øget fokus på meget kort tid. Derudover vil det give dig muligheden for at skabe fremgang mod dine mål, hver dag.

Back to blog