Juridisk meddelelse

Journeyli er et registreret varemærke.

Dette website er udviklet, indehaves og vedligeholdes af Journeyli ApS, Elmehøj 7, 2605 Brøndby, som er et selskab, der er registreret under dansk lov og med hjemsted i Danmark med henblik på at give oplysninger om Journeyli, dets produkter og serviceydelser.