Guide: De ugentlige sider

Guide: De ugentlige sider

Journeyli’s 12-Ugers Journal er opbygget med både daglige, ugentlige og månedlige sider. De forskellige typer sider har hvert deres formål og sørger alle for, at du på bedst mulig vis kan opnå dine mål.

Brug enten noget fordybelsestid om søndagen eller mandag morgen på at udfylde disse sider. Det behøver ikke at tage lang tid, men det kan gøre forskellen på hvorvidt du når de mål du har sat dig for eller ej.

Step ét i dit Weekly Review er at du skal notere sidste uges mål og sætte hak ud fra dem du har nået i løbet af ugen. Reflekterer over hvorfor, eller hvorfor ikke, at du nåede de tre mål og hvad du kan forbedre til næste uge.

1. Noter sidste uges mål og vurder om du har nået dem

I step to skal du finde sidste uges største personlige sejr. Find noget som gjorde dig glad eller stolt og mind dig selv om hvordan du lykkedes med at opnå det.

2. Noter dine største personlige sejr fra sidste uge

Dernæst skal du, i step tre, reflektere over dine vaner og rutiner. Vurder hvad du vil fortsætte med, starte på, stoppe med eller forbedre til næste uge.

3. Reflekterer over dine vaner og rutiner

I step fire har du muligheden for at beregne din gennemsnitlige søvn, humør, fokus og energi-score ud fra ugen. Reflekterer over hvorfor din score er som den er og sæt et mål for næste uge. Sørg hele tiden for at være ærlig overfor dig selv og stræb efter en bedre score.

4. Udregn din gennemsnitlige scorer og sæt et mål for næste uge

I step fem skal du blot gentage dine Four-Week Goals så du er sikker på at du får dem tænkt ind i dine ugentlige mål for den kommende uge.

5. Gentag dine Four-Week Goals

I steps seks, skal du definere tre mål for den kommende uge. Hvis du mangler inspiration til dine ugentlige mål, kan du med fordel gå tilbage til din brainstorm og bruge dine handlingspunkter som mål for den næste uge.

6. Definer tre mål for den kommende uge som er i tråd med dine Four-Week Goals

I step syv skal du, som i den indledende målsætning, finde ud af hvilke vaner, der kan hjælpe dig med at nå dine mål. Er det eksempelvis at stå en time tidligere op eller gå en tur i løbet af dagen.

7. Find to vaner, som kan hjælpe dig med at nå dine mål

Til sidst i dit Weekly Review skal du, i step otte, finde måder hvorpå du kan forbedre din søvn, dit humør, fokus og energiniveau. Det er samme øvelse som i den indledende målsætning. Øvelsen vil gå igen hver uge, for at sikre du konstant forbedre og optimere på de fire parametre.

8. Finder nye måder hvorpå du kan optimere din søvn, dit humør, fokus og energiniveau.

Læs også de andre Guides her

- Guide: Det indledende Målsætningsskema
- Guide: De månedlige sider
- Guide: De daglige sider
Tilbage til blog